Máy in Tampon

Newman 2.0 One Color Machine – Với hệ thống làm sạch đầu in tự động
Số màu in:     1 Color
Khổ in lớn nhất: Ø85mm
Tốc độ tối đa:     900pcs/hr (thực tế từ sản xuất)
Khoảng cách vùng in tới mép: 14.52cm

Chưa có sản phẩm nào.

Đã thêm vào giỏ hàng